Wordt een

Wordt een Super SWEET member en ontvang bij ELKE bestelling een gratis heerlijk CADEAU!

Trek in een snelle maaltijd, chips of iets zoetigs, maar zijn de winkels gesloten of past een dure bezorgdienst niet in je Budget? Heb je net een vuilniszak nodig of je laatste stuk toiletpapier verbruikt, maar niemand die je kan voorzien?... Geen zorgen! Sweet & SALTY Evening Delivery  levert al je avondsnacks, maaltijden en essentials aan huis voor een Budget prijs. 

 

Bepaal mee wat er in ons assortiment staat door Gratis een Super Sweet Member te zijn en ontvang een heerlijk CADEAU bij ELKE bestelling in de maand november... Het enige wat je hoeft te doen is gratis lid worden en bij de inschrijving via een paar simpele meerkeuze vragen simpele jouw voorkeuren voor het volgend assortiment te geven.. Geen poespas of adders onder het gras... een Win-Winsituatie dus. 

Exacte voorwaarden

 1. Algemeen

  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Wordt een Super SWEET member’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Sweet & salty evening delivery E.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80655483. De actievoorwaarden zijn leidend. 

  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Sweet & SALTY evening delivery E.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website wwww.sweet-salty.nl

  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Sweet & Salty evening delivery gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  • Deze Actie begint in de maand november 2020 en eindigt in de maand december 2020 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De actie

  • Bij een volledig ingevulde inschrijvingsformulier voor de Super Sweet Member acount en acceptatie door Sweet & Salty daarvan ontvangt de deelnemer een gratis product  (hierna: ‘’de Gift’’) bij elke geplaatste bestelling bij www.sweet-salty.nl door de deelnemer en de daar bijhorende account gedurende de Actieperiode.

  • De Gift kan verschillen gedurende de Actie periode. 

  • Bij aanvang van de opeenvolgende maand waarin de deelnemer zich heeft ingeschreven voor de Actie wordt de inschrijving ontbonden en verloopt de actie voor de Deelnemer.

  • Bij acceptatie van de Actie verklaar je akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

  • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn. 

  • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. 

  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

 

 1. Deelname​

  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

  • Je kunt per emailadres / profiel éénmaal deelnemen aan de actie; dus het aantal orders heeft geen invloed.

  • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor een willekeurige bestelling en de kosten van het internetgebruik.

  • Actie is alleen geldig voor bestellingen in de stadsgemeente Utrecht.​

 

 1. Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Sweet & Salty.

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Schrijf je in voor onze acties!

Contact

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

17:00 - 23:00

Gesloten

17:00 - 23:00

17:00 - 23:00

17:00 - 23:00

17:00 - 23:00

17:00 - 23:00

Volg ons

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

Eenvoudig afrekenen met

Meer informatie over de voedingswaarde van onze producten? Bekijk hier de voedingswaarde.

* Levertijden kunnen door omstandig afwijken conform de algemene voorwaarden. 

E-mai contact: contact@sweet-salty.nl

KvK nummer: 80655483 

©2020 door Sweet & Salty Evening delivery  with loves